ACCESS

BANDAI SPIRITS

SUMITOMO FUDOSAN TOKYO MITA GARDEN TOWER
3-5-19,Mita,Minato-ku,Tokyo,108-0073 Japan

BANDAI HOBBY CENTER

500-12 Naganuma Aoi-ku,
Shizuoka-shi, Shizuoka 420-0813
Japan